Όταν έχεις στα χέρια σου την δύναμη της αλήθειας κατακτάς τον κόσμο.

Όταν έχεις στα χέρια σου την δύναμη της αλήθειας κατακτάς τον κόσμο.