Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί ...Μπορούμε με συλλογική προσπάθεια να σταματήσουμε το σύστημα που άπλα κάθε μέρα μας κάνει και πιο πτωχούς.

Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί ...Μπορούμε με συλλογική προσπάθεια να σταματήσουμε το σύστημα που άπλα κάθε μέρα μας κάνει και πιο πτωχούς.