ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

2013-12-04 04:46

Τη σήμερον ημέρα το να φυλάσσει κανείς χρυσά νομίσματα έχει καταστεί πολύ επικίνδυνο και αυτό οφείλεται πολύ απλά στο ότι μπορούν να κλαπούν.
Στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία όπως τα χαρτονομίσματα, έτσι και η ψηφιακή νομισματική μονάδα βρίσκεται στην ακμή της, χρειάζεται κανείς να ενισχύει το κεφάλαιό του σε χρυσό, το οποίο αντιστοιχεί στο μέγιστο της αποτελεσματικότητας της επένδυσης. Τα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα σε αυτήν την κατηγορία δε βρίσκονται στην πρώτη θέση. Τα χρυσά κοσμήματα αρχικά αντιπροσώπευαν την οπτική ομορφιά, η οποία ποτέ δε θεωρήθηκε επενδύσιμο έδαφος. Εκτός αυτού, εσείς αγοράζετε χρυσό πολύ χαμηλών στάνταρτς (σε σχέση με τον καθαρό χρυσό), ο οποίος πολλές φορές ξεπερνά την τιμή του καθαρού χρυσού! Τα νομίσματα έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη αξία από τα χρυσά κοσμήματα εξαιτίας της καθαρότητας του χρυσού από τον οποίο είναι κατασκευασμένα. Όμως, η υπερπληρωμή για την κοπή τους και την αποκλειστική τους εμφάνιση είναι αναπόφευκτη που, επομένως, επηρεάζει την αποδοτικότητα της επένδυσης. Οι ράβδοι χρυσού αντιπροσωπεύουν την ιδανική σχέση της ελάχιστης επένδυσης όσον αφορά την παραγωγή με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα καθαρού χρυσού!