ΧΡΥΣΟΣ

2013-12-04 04:46

Ο χρυσός λατρεύεται σε όλη τη ροή της ιστορίας από κάθε λαό και γενιά. Αποτελεί την πρώτη μονάδα συναλλαγής στον κόσμο. Τον αντάλλαζαν με εμπορεύματα ακόμη και από τότε που δεν γνώριζαν τη λέξη «χρήματα»! 
Και, βέβαια, τη περίοδο που δεν υπήρχαν χρήματα, μαντέψτε από πού δημιουργήθηκαν... Μα φυσικά από το χρυσό! Ένα κέρμα χρυσού κατείχε διττή αξία: αφενός αποτελούσε μονάδα συναλλάγματος και, αφετέρου η μονάδα αυτή ισοδυναμούσε με πραγματικό χρυσό! Οι λαοί εκείνων των καιρών ποτέ δεν είχαν σκεφτεί, ούτε φοβόντουσαν τις τόσο διαδεδομένες στις μέρες μας νομισματικές υποτιμήσεις και οικονομικές κρίσεις, επειδή είχαν στην κατοχή τους επί της ουσίας αποταμιεύσεις, οι οποίες, ακόμη και σε μια αλλαγή νομίσματος, δεν έχαναν εντελώς την αξία τους!