3 επιλογες.

2013-11-22 06:05

Tι κάνουμε τον χρύσο; 

Η πρώτη δυνατότητα

Μπορούμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 24ώρες το 24ωρο να ρευστοποιήσουμε το χρυσό πουλώντας τον στην ίδια την εταιρεία με τιμή ημέρας και να πάρουμε τα χρήματα στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Η δεύτερη δυνατότητα

Μπορούμε αν δεν θέλουμε να τον ρευστοποιήσουμε να τον αφήσουμε για φύλαξη στο ProAurum ένα πιστοποιημένο θησαυροφυλάκιο στο Μόναχο της Γερμανίας. Έξοδα φύλαξης 0,1% της αποθηκευμένης αξίας το μήνα.

https://www.proaurum.de/home.html

Η τρίτη δυνατότητα

Μπορούμε να παραλάβουμε το χρυσό από το Proaurum προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή να ζητήσουμε την αποστολή του με ασφαλισμένη μεταφορά στην διεύθυνσή μας.